DZIAŁKI BUDOWLANE NA KASZUBACH

W 28 tysięcznej miejscowości Kościerzyna, która jest zarazem miastem powiatowym w województwie pomorskim, wydzielono działki budowlane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w listopadzie 2010 r. z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną. Znajdują się w przestrzeni wolnej od zabudowy przemysłowej w bliskiej odległości od ścisłego centrum starego miasta. Są one położone pomiędzy ulicami: Łąkową, Karpiową i Kartuską (droga wojewódzka 214 w kierunku Łeby) w pobliżu jeziora Gałęźnego, które jest kąpieliskiem miejskim. Kaszuby w obrębie Kościerzyny to bardzo atrakcyjny teren wolny od zanieczyszczeń przemysłowych, z dużą ilością jezior oraz powierzchnią lasów. Działki budowlane w okolicy Kościerzyny w ilości 29 sztuk (zakładka "Plan sytuacyjny działek") są naszą własnością w związku z czym nie ponosi się kosztów prowizji dla pośredników, a cena jest ustalana indywidualnie pomiędzy kupującym i sprzedającym, co bardzo skraca proces negocjacyjny. Jesteśmy do dyspozycji zainteresowanych zakupem działek telefonicznie, pocztą e-mail (dane w zakładce "Kontakt") oraz osobiście. Na życzenie przedstawimy wypis z planu ustalający szczegółowe warunki zabudowy zatwierdzone Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr LXVI/511/10 z dnia 3 listopada 2010 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 17, poz. 426 z dnia 11 lutego 2011 r.

Od ulicy KAEPIOWEJ

Widok ulicy GAŁĘŹNEJ, wjazd z ulicy ŁĄKOWEJ

Dalszy widok ulicy GAŁĘŹNEJ

Widok na ulicę KATRUSKĄ (droga nr 214)

Ulica KARPIOWA w kierunku południowym

Copyright © dzialkibudowlane.biz